BG  EN  

За Нас

СМДЛ ”СТАТУС” е  варненска частна лаборатория и започва своята дейност на 01.09.2004 година.

Създадена е с много ентусиазъм и желание да стане място, където пациентите да се изследват качествено, да бъдат посрещани и обслужвани с голямо внимание.
За времето, откакто започнахме работа, се надяваме, че успяхме да постигнем това наше желание, доказателство за което са все по-големия брой пациенти, както и доверието, което създадохме у насочващите ги общопрактикуващи лекари и специалисти.
”СТАТУС” е лицензирана по закона за лечебните заведения, притежава всички необходими сертификати за извършване на своята дейност. Лабораторията е оборудвана с изключително модерна апаратура, сертифицирана по ISO и отговаряща на всички съвременни изисквания за качество, прецизност и кратки срокове на изработваане на тестовете.

Изследванията се извършват платено и по договор с НЗОК. СМДЛ ”СТАТУС” има изградена система за вътрешен контрол на лабораторните анализи и участва в системата за външен контрол и оценка на качеството. В лабораторията е осигурена безопасна среда при извършване на тестовете, както за пациентите, така и за медицинския персонал. Използват се така наречените затворени системи за вземане на кръв за еднократна употреба, които след изработване на пробите, се предават за изгаряне.

Персонал

Персоналът на лабораторията е от хора с дългогодишен опит, с доказани умения .

Д-р Светослав Тодоров - Управител ; завеждащ лаборатория "Съборни".

Д-р Диана Вягова - завеждащ лаборатория МЦ "Младост".

Д-р Цветанка Челиева - завеждащ лаборатория ул. "Илинден" 21.

Д-р Лили Стефанова - завеждащ хемотрансфузионна хематология.

Д-р Калина Стоянова, д. м. - завеждащ паразитологична лаборатория.

Доц. д-р В. Русев, д.м. - завеждащ микробиологична лаборатория.

Д-р Деница Цанева д.м. - завеждащ вирусологична лаборатория.

Д-р Светлана Попова - завеждащ лаборатория "Майчин дом".

Д-р Стоянка Танчева - специалист клинична лаборатория.

Д-р Иван Еремиев - лекар.

Медицински лаборанти в лабораториите са: Айлин Мустафа, Ана Гунчева-Петкова,Бернна Басри, Валентина Петкова,, Валентина Кръстева, Ваня Ямболова, Ваня Цонева, Величка Минчева, Венетка Костадинова, Галина Иванова, Галина Караиванова, Галина Чинчикова, Геновева Казакова,  Даниела Малчева, Даниела Атанасова- Абдел Разек, Диана Желева, Елис Ясим-Атанасова Жени Георгиева, Живка Панайотова , Здравка Господинова, Златина Димитрова, Захаринка Цонева, Иванка Тонева, Ивена Добрева, Ивелина Павлова,Иванка Тонева, Калинка Стоянова, Красимира Драганчева, Красимира Желязкова, Красимира Иванова, Кристиян Бойчевски, Лина Кюрюлева, Миглена Атанасова, Милена Димитрова (Бдин), Милена Димитрова (Съборни),Милена Петкова, Несрин Аптула, Недялка Асенова,Павлина Юриева, Петя Славова, Росица Великова, Росица Петрова, Румяна Илиева, Руска Лалева, Сияна Петрова, Таня Буй, Таня Ванкова, Таня Велева, Таня Илиева , Таня Коева, Татяна Кирова, Татяна Митева, Теодора Янева, Теодора Иванова, Янка Цветкова.

Оперативен счетоводител - Ралица Начева, Иван Рачев.
Администратори: Ивайло Илиев, Ивелина Стоянова, Станислава Славова, Слава Иванова, Юлия Статева.

Лабораторията разполага със специализиран транспорт и има назначени куриери за транспортиране на биологичните материали между отделните звена, както и при посещения на пациенти по домовете им.

Куриери и Логистика: Таня Теофилова, Антон Димитров, Емилиян Петков, Светослав Баев, Асен Валенцов, Дончо Панайотов.

Санитар: Валя Радомирова