BG  EN  

СМДЛ ”СТАТУС” е  варненска частна лаборатория , която е основана на 01.09.2004 година от Д-р Светослав Тодоров.


”СТАТУС” е лицензирана по закона за лечебните заведения, притежава всички необходими сертификати за извършване на своята дейност. Лабораторията е оборудвана с изключително модерна апаратура, сертифицирана по ISO и отговаряща на всички съвременни изисквания за качество, прецизност и кратки срокове на изработваане на тестовете.

От м.Септември 2020г.към структурата на Лаборатория Статус се разкри и Лаборатория за PCR диагностика на вирусни заболявания включващи и диагностика на Ковид-19.От м.Ноември 2021г.се откри сектор за диагностика на" Клетъчен имунитет'"

Изследванията се извършват платено и по договор с НЗОК. СМДЛ ”СТАТУС” има изградена система за вътрешен контрол на лабораторните анализи и участва в системата за външен контрол и оценка на качеството. В лабораторията е осигурена безопасна среда при извършване на тестовете, както за пациентите, така и за медицинския персонал. Използват се затворени системи за вземане на кръв за еднократна употреба, които след изработване на пробите, се предават за обезопасяване и утилизация.

Персонал

Персоналът на лабораторията е от хора с дългогодишен опит, с доказани умения .

Д-р Светослав Тодоров - Управител ; Завеждащ лаборатория "Съборни".

Д-р Диана Вягова - Завеждащ лаборатория МЦ "Младост".

Д-р Светлана Попова- Завеждащ лаборатория "Майчин дом"

Доц. д-р Калина Стоянова, д.м. - Завеждащ паразитологична лаборатория.

Доц. д-р В. Русев, д.м. - Завеждащ микробиологична лаборатория.

Д-р Деница Цанева д.м. - Завеждащ вирусологична лаборатория.

Ивелина Павлова- Молекулярна биология.

Д-р Лили Стефанова- Хемотрансфузионна хематология.

Д-р Стоянка Танчева - Специалист клинична лаборатория.

Д-р Иван Еремиев - лекар-ординатор.