BG  EN  

Exams

Group order by Rendering engine Exam Price Units Reference Values
10Biochemistry ASAT 3.00 U/l

0.00 - 41.0

10Biochemistry BUN 3.00 mmol/l

2.00 - 8.30

10Biochemistry Glucose 2.00 mmol/l

3.05 - 6.38

10Biochemistry Creatinine 3.00 μmol/l

44 - 134

10Biochemistry Uric Acid 3.00 μmol/l

Мъже , Жени до 65 г.: до 440

Мъже , Жени над 65 г.: до 500

10Biochemistry ALAT 3.00 U/l

0.00 - 41.0

10Biochemistry GGTP 3.00 U/l

Мъже: 11.0 - 49.0

Жени: 7.0 - 32.0

10Biochemistry AP 3.00 U/l

Мъже: 40 - 129

Жени: 35 - 104

10Biochemistry Cholesterol 3.00 mmol/l

2.30 - 5.80

10Biochemistry Triglycerides 3.00 mmol/l

0.70 - 2.30

10Biochemistry HDL - Cholesterol 3.00 mmol/l

норма: до 1.40  

стандартен риск: 0.90 - 1.40

висок риск: под  0.90

10Biochemistry LDL - Cholesterol 3.00 mmol/l

до 3.8

10Biochemistry Lipides 11.00 mmol/l


10Biochemistry Bilirubin total 3.00 μmol/l

възрастни: до 21

деца над 1 м.в.: до 17

10Biochemistry Bilirubin direct 3.00 μmol/l

0.0 - 4.0

10Biochemistry Amilase-serum 3.00 U/l

28 - 100

10Biochemistry Lipase 5.00 U/l

до 190

10Biochemistry Albumin 3.00 g/l

35.00 - 55.00

10Biochemistry Total Protein 3.00 g/l

64.0 - 83.0

10Biochemistry Sodium 3.00 mmol/l

135 - 155

10Biochemistry Potassium 3.00 mmol/l

3.50 - 5.60

10Biochemistry Chlorides 3.00 mmol/l

95.0 - 110.0

10Biochemistry Calcium 3.00 mmol/l

Възрастни: 2.20 - 2.55

Деца  над 5 г.: 2.30 - 2.75

10Biochemistry Phosphorus 3.00 mmol/l

Възрастни: 0.87 - 1.45

Деца над1 г.: 1.1 - 2.0

10Biochemistry Magnesium 3.00 μmol/l

Възрастни : 0.60 - 1.07

Деца: 0.70 - 1.05

10Biochemistry Iron 3.00 μmol/l

Мъже: 11.0 - 28.0

Жени: 6.60 - 26.0

10Biochemistry IBC 4.00 μmol/l

20.00 - 62.00

10Biochemistry TIBC 3.00 μmol/l

50.00 - 72.00

10Biochemistry Ionized calcium 5.00 mmol/l

1.12 - 1.23

10Biochemistry Lithium 13.00 mmol/l

Терапевтични граници: 0.60 -1.20

10Biochemistry LDH 3.00 U/l

240 - 480

10Biochemistry CPK 3.00 U/l

Мъже: 0 - 170

Жени: 0 - 142

10Biochemistry CK-MB 3.00 U/l

0.00 - 25.00

10Biochemistry Troponin 20.00 ng/ml

0.010 - 0.030

10Biochemistry GFR 10.00


10Biochemistry CHE 10.00 U/l

3650 - 12920

10Hematology CBC 5.00


10Hematology DLC 5.00


10Hematology ESR 2.00 mm

5 - 18

10Hematology Reticulocytes 5.00 promill

до 18

10Hematology RBC - Morphology 5.00


10Parasitology Toxoplasmosis IgM 16.00 IU/ml

до 0.8 - отрицателен

от 0.8 до 1- сива зона

над 1- положителен

10Parasitology Toxoplasmosis IgG 16.00 IU/ml

до 0.8 - отрицателен

от 0.8 до 1- сива зона

над 1- положителен
10Parasitology Toxoplasmosis IgM + IgG 29.00


10Parasitology Echinococcosis /ELISA/ 16.00

под 0.9 - отрицателен

от 0.9 до 1.1- сива зона

над 1.1 - положителен

10Parasitology Malaria 20.00


10Parasitology MICROSCOPIC STOOL EXAMINATION /cysts and eggs/ 12.00


10Parasitology 20.00


10Parasitology Enterobiosis 5.00


10Parasitology Lambliosis - wet mounth 5.00


10Parasitology T. vaginalis - antigen test 25.00


10Parasitology Consulatation with Parasitologist 20.00


10Carbohydrates metabolism HbA1C 14.00 %

4.0 - 6.0

10Carbohydrates metabolism OGTT 8.00 mmol/l

Глюкоза - 0 '- 3.05 - 6.38

Глюкоза - 60' - до 11.0

Глюкоза - 120' - до 7.70

Глюкоза - 180' - до 6.60

10Carbohydrates metabolism Insulin 18.00 uU/ml

3.0 - 17.0

10Carbohydrates metabolism HOMA Index 20.00

норма: под  2.5

вероятна инс.резистентност:  над 2.5

диабетици: над 5

10Carbohydrates metabolism C - peptide 20.00 ng/ml

1.1 - 4.4

10Carbohydrates metabolism Anti - GAD IgG 45.00 IU/ml

до 10.0

10Carbohydrates metabolism Blood Glucose Levels 8.00 mmol/l

8ч.  - Глюкоза/8h Glucose/ : 3.05 - 6.38

12ч. - Глюкоза/12h Glucose/ : 3.05 - 6.38

16ч. - Глюкоза/16h Glucose/ : 3.05 - 6.38

10Coagulation PT 4.00


10Coagulation APTT 5.00 sec

25 - 35

10Coagulation Fibrinogen 4.00 g/l

2.00 - 4.00

10Coagulation 2.00 sec

120 - 240

10Coagulation 2.00 sec

180 - 360

10Coagulation D-dimer 20.00 μgFEU/ml

до 0.5

10Urinanalysis MAU 12.00 mg/l mg/24h

В спонтанна урина: 0 - 20 

В 24ч. урина: 0 - 30

10Urinanalysis Urine - 10+1 5.00


10Urinanalysis Ph 1.00

4.5 - 8.0

10Urinanalysis Sp. gravity 1.00

1.015 - 1.025

10Urinanalysis Protein 1.00

отрицателен резултат

10Urinanalysis Glucose 1.00

отрицателен резултат

10Urinanalysis Bilirubin 1.00

отрицателен резултат

10Urinanalysis Urobilinogen 1.00

неувеличен

10Urinanalysis Blood in urine 1.00

отрицателен резултат

10Urinanalysis Nitrites 1.00

отрицателен резултат

10Urinanalysis Ketones 1.00

отрицателен резултат

10Urinanalysis Sediment 2.00


10Urinanalysis-quantitative analysis Amilase - urine 3.00 U/l

под 460

10Urinanalysis-quantitative analysis Calcium - urine 3.00 mmol/l


10Urinanalysis-quantitative analysis Creatinine - urine 3.00 μmol/l

Мъже: 3540 - 24600

Жени: 2550 - 20000

10Urinanalysis-quantitative analysis BUN - urine 4.00 mmol/l

150 - 500

10Urinanalysis-quantitative analysis Glucose - urine /24h/ 3.00 mmol/l/24h

до 0.83

10Urinanalysis-quantitative analysis BUN - urine /24h/ 4.00 mmol/l

до 580

10Urinanalysis-quantitative analysis Creatinine - urine /24h/ 3.00 μmol/l

Mъже: 7100 - 17700

Жени: 5300 - 15900

10Urinanalysis-quantitative analysis Uric Acid - urine /24h/ 4.00 μmol/24h

1190 - 4160

10Urinanalysis-quantitative analysis Calcium - urine /24h/ 3.00 mmol/l

2.5 - 8.0

10Urinanalysis-quantitative analysis Phosphorus - urine /24h/ 3.00 mmol/l

12.9 - 42.0

10Urinanalysis-quantitative analysis Magnesium - urine /24h/ 3.00 mmol/l

2.5 - 8.5

10Urinanalysis-quantitative analysis Sodium - urine /24h/ 3.00 mmol/l

40 - 220

10Urinanalysis-quantitative analysis Potassium - urine /24h/ 3.00 mmol/l

25 - 125

10Urinanalysis-quantitative analysis Chlorides - urine /24h/ 3.00 mmol/l

170 - 250

10Urinanalysis-quantitative analysis Protein - urine /24h/ 3.00 mg/24h

 28 - 141

10Urinanalysis-quantitative analysis Total Protein - urine 3.00 mg/l

до 150

10Hormones TSH 13.00 μIU/ml

0.27 - 4.20

10Hormones FT4 13.00 pmol/l

10 - 25

10Hormones FT3 13.00 pmol/l

2.8 - 7.1

10Hormones A - TPO 13.00 U/ml

0.00 - 34.05

10Hormones LH 13.00 mIU/ml

Ж-Фол.: до 12.6

Ов.: до 95.6

Лут.: до11.4

Мено: до 58.5

10Hormones FSH 13.00 mIU/ml

Ж - Фол: до 12.5

Ов: до 21.5

Лут: до 7.7

Мено: до 134.8

10Hormones Prolactin 13.00 μIU/ml

Мъже: 86 - 390

Жени: 72 - 511

10Hormones Estradiol 13.00 pg/ml

Ж - Фол: 12.5 - 166

Ов: 85.51 - 498

Лут: 43.8 - 211

Мено: 5.0 - 54.7

10Hormones Progesteron 13.00 ng/ml 0.050 - 0.149
10Hormones Testosterone 13.00 ng/ml

Жени: 0.06 - 0.82

Мъже: 2.80 - 8.00

10Hormones DHEA-S 13.00 μmol/l

Ж: 1.8 - 7.7

Mено: 0.5 - 2.6

M: 2.6 - 7.7

Новородени: 0.5 - 38

Деца до 6г.: 0.1 - 0.8

10Hormones Androstendion 13.00 ng/ml

Жени /11 - 53 г./:  0.25 - 3.89

Мъже /11-82 г./: 0.45 - 4.20

10Hormones 17 α OH Progesteron 25.00 ng/ml

Ж - фол: 0.1 - 0.8

Лут: 0.6 - 2.3

Мено: 0.13 - 1.51

Ов: 0.3 - 1.4

10Hormones Free Testosterone 30.00 ng/ml

Мъже: 0.026 - 0.167

Жени: 0.0008 - 0.107

10Hormones SHBG 20.00 nmol/l

Мъже: 14.5 - 48.4

Жени / до 50 г./: 26.1 - 110

10Hormones Cortisol 8h 15.00 nmol/l

171 -  536

10Hormones Cortisol 17h 15.00 nmol/l

64 - 340

10Hormones ACTH 25.00 pg/ml

7.2 - 63.3

10Hormones PTH 18.00 pg/ml

15 - 65

10Hormones Anti TSHR /TRAK / 25.00 U/ml

0.00 - 1.5

10Hormones STH 25.00 ng/ml

Мъже: до 6.8

Жени: до 12.5

10Hormones Washout - PTH 18.00


10Hormones Vitamin D Total /25-OH/ 25.00 ng/ml

30 - 70

10Hormones Washout FT4 13.00


10Hormones Anti Thyreoglobulin 18.00 IU/ml

0.00 - 115.00

10Hormones Vit B12 18.00 pg/ml

197-866

10Hormones Ferritin 18.00 ng/ml

Мъже: 30 - 400

Жени: 13 - 150

10Hormones Folate 18.00 ng/ml

3.10 - 17.5

дефицит - при стойности под 2.20

10Hormones Osteocalcin 16.00 ng/ml

15 - 46

10Hormones Betacrosslaps 13.00 ng/ml

Жени: дo 0.573

Мено: до 1.008

Mъже/ 30-50г/ : дo 0.584

Мъже /над 50г/ :  до 0.854


10Tumor markers CEA 18.00 ng/ml

0 - 3.4

10Tumor markers CA 15-3 18.00 U/ml

0 - 25

10Tumor markers CA 125 18.00 U/ml

0 - 35

10Tumor markers CA 19-9 18.00 U/ml

0 - 39

10Tumor markers Total PSA 18.00 ng/ml

40-50г. до 2.0

50-60г. до 3.1

60-70г. до 4.1

над 70г. до 4.4

10Tumor markers Free PSA 18.00 ng/ml


10Tumor markers beta HCG 18.00 mIU/ml

0 - 1 (при небременни)

10Tumor markers AFP 18.00 U/ml

до 5.8

10Tumor markers Thyreoglobulin/ 18.00 ng/ml

3.5 - 77

10Tumor markers SCC 25.00 μg/l

0.16 -1.5

10Tumor markers HE 4 60.00 pmol/l


10Tumor markers ROMA Index 70.00


10Microbiology Microbiological Culture 11.00/12.0


10Microbiology Throat swab 15.00


10Microbiology Antibiogram 10.00


10Microbiology Antibiogram-extended 15.00


10Microbiology Micoplasma and Ureaplasma 25.00


10Virology WASSERMAN/VDRL/ 10.00


10Virology HIV1/2 13.00


10Virology Anti HAV IgM 15.00


10Virology HCV 15.00


10Virology HBsAg 15.00


10Virology Anti HBs 20.00 miU/ml

под 10 - отрицателен

от 10 до 100 сива зона

над 100 - положителен

10Virology HBeAg 20.00


10Virology Anti HBe 20.00


10Virology HBc IgM 20.00


10Virology Anti HBc total 20.00


10Virology Anti HBe 20.00


10Virology HSV 2 IgM 22.00 RU

до 0.8 - отрицателен

от 0.8 до 1.1- сива зона

над 1.1 - положителен

10Virology HSV 2 IgG 22.00 RU/ml

до 16 - отрицателен

от 16 до 22- сива зона

над 22 - положителен
10Virology HSV 2 IgG+IgM 38.00


10Virology HSV 1 IgM+IgG 38.00


10Virology HSV 1 IgM 22.00 R

до 0.8 - отрицателен

от 0.8 до 1.1- сива зона

над 1.1 - положителен


10Virology HSV 1 IgG 22.00 RU/ml

до 16 - отрицателен

от 16 до 22- сива зона

над 22 - положителен
10Virology CMV IgM (ELISA) 15.00 Index

до 0.8 - отрицателен

от 0.8 до 1.1- сива зона

над 1.1 - положителен
10Virology CMV IgG (ELISA) 15.00 RU/ml

до 16 - отрицателен

от 16 до 22- сива зона

над 22 - положителен


10Virology 26.00


10Virology Rubeolla Ig M 20.00 AI

до 9 - отрицателен

от 9 до 11- сива зона

над 11 - положитителен

10Virology Rubeolla Ig G 20.00 AI

до 9 -  отрицателен

от 9 до 11- сива зона

над 11 - положителен

10Virology Rubeolla Ig G+ Ig M 35.00


10Virology Anti VZV IgG 20.00 IU/L

до 80 - отрицателен

от 80 до 110 сива зона

над 110 - положителен

10Virology Anti VZV IgМ 20.00 R

до 0.8 - отрицателен

от 0.8 до 1.1- сива зона

над 1.1 - положителен
10Virology EBV IgG 20.00 AI/ml

до 9 - отрицателен

от 9 до 11 сива зона

над 20 - положителен

10Virology EBV IgM 20.00 AI/ml

до 9 - отрицателен

от 9 до 11 сива зона

над 20 - положителен
10Virology 20.00


10Virology 13.00


10 Fecal Occult Blood Test 4.00


10 Spermogram 15.00


10 Drug Test 30.00


10 PAP Test 15.00


10 Helycobacter- Stool Test 30.00


10 Protein S 35.00


10 Protein C 29.00


10 Homocistein 29.00 µmol/l

Бременни и деца до 15 г: 8-10; 15-65 год : 12- 15; <65 год 16 -20

10 50.00


10 HLA-B 27 23.00


10 AMH 48.00 ng/ml


10 Tax Biological Material 3.00


10


10 *Price list published on the website is purely informative! The laboratory reserves the right to change and update!


10 Calprotectin Combo 30.00