BG  EN  

Изследвания

Group order by Rendering engine Изследване Цена Мерни Единици Референтни Стойности
10Биохимия АСАТ 3.00 U/l

0.00 - 41.0

10Биохимия AЛАТ 3.00 mmol/l

0,00-41,0 mmol/l

10Биохимия ГГТП 3.00 U/I

Мъже: 11.0-49.0

Жени : 7.0- 32.0

10Биохимия Креатинин 3.00 μmol/l

44 - 134

10Биохимия Пикочна киселина 3.00 μmol/l

Мъже , Жени до 65 г.: до 440

Мъже , Жени над 65 г.: до 500

10Биохимия ГГТП 3.00 U/l

Мъже: 11.0 - 49.0

Жени: 7.0 - 32.0

10Биохимия Алкална фосфатаза 3.00 U/l

Мъже: 40 - 129

Жени: 35 - 104

10Биохимия Холестерол 3.00 mmol/l

2.30 - 5.80

10Биохимия Триглицериди 3.00 mmol/l

0.70 - 2.30

10Биохимия HDL - холестерол 3.00 mmol/l

норма: до 1.40  

стандартен риск: 0.90 - 1.40

висок риск: под  0.90

10Биохимия LDL - холестерол 3.00 mmol/l

до 3.8

10Биохимия Липиден профил 11.00 mmol/l


10Биохимия Билирубин общ 3.00 μmol/l

възрастни: до 21

деца над 1 м.в.: до 17

10Биохимия Билирубин директен 3.00 μmol/l

0.0 - 4.0

10Биохимия Амилаза серум 3.00 U/l

28 - 100

10Биохимия Липаза 5.00 U/l

до 190

10Биохимия Албумин 3.00 g/l

35.00 - 55.00

10Биохимия Общ белтък 3.00 g/l

64.0 - 83.0

10Биохимия Натрий /Na/ 3.00 mmol/l

135 - 155

10Биохимия Калий /K/ 3.00 mmol/l

3.50 - 5.60

10Биохимия Хлориди /Cl/ 3.00 mmol/l

95.0 - 110.0

10Биохимия Калций /Ca/ 3.00 mmol/l

Възрастни: 2.20 - 2.55

Деца  над 5 г.: 2.30 - 2.75

10Биохимия Фосфор /P/ 3.00 mmol/l

Възрастни: 0.87 - 1.45

Деца над1 г.: 1.1 - 2.0

10Биохимия Магнезий /Mg/ 3.00 μmol/l

Възрастни : 0.60 - 1.07

Деца: 0.70 - 1.05

10Биохимия Желязо /Fe/ 3.00 μmol/l

Мъже: 11.0 - 28.0

Жени: 6.60 - 26.0

10Биохимия ЖСК 4.00 μmol/l

20.00 - 62.00

10Биохимия ТЖСК 3.00 μmol/l

50.00 - 72.00

10Биохимия Йонизиран калций /Ca++/ 5.00 mmol/l

1.12 - 1.23

10Биохимия Литий / Li / 13.00 mmol/l

Терапевтични граници: 0.60 -1.20

10Биохимия ЛДХ 3.00 U/l

240 - 480

10Биохимия Креатинкиназа /CPK/ 3.00 U/l

Мъже: 0 - 170

Жени: 0 - 142

10Биохимия Креатинкиназа - MB фракция 3.00 U/l

0.00 - 25.00

10Биохимия Тропонин 20.00 ng/ml

0.010 - 0.030

10Биохимия GFR/Креатининов клирънс/ 10.00


10Биохимия Холинестераза 10.00 U/l

3650 - 12920

10Хематология Кръвна картина 5.00


10Хематология Кръвна картина - / CBC + 3 DIF/ 6.00


10Хематология Кръвна картина - / CBC + 5 DIF/ 7.00


10Хематология СУЕ /ESR/ 3.00 mm

5 - 18

10Хематология Диференциална кръвна картина 6.00


10Хематология Морфология на еритроцити 6.00


10Хематология Тромбоцити по Fonio 6.00 10^9/l

150 - 450

10Паразитология Токсоплазмоза IgM/ELISA/ 17.00 IU/ml

до 0.8 - отрицателен

от 0.8 до 1- сива зона

над 1- положителен

10Паразитология Токсоплазмоза IgG/ELISA/ 17.00 IU/ml

до 0.8 - отрицателен

от 0.8 до 1- сива зона

над 1- положителен
10Паразитология Токсоплазмоза IgM+IgG/ELISA/ 30.00


10Паразитология Ехинококоза 17.00

под 0.9 - отрицателен

от 0.9 до 1.1- сива зона

над 1.1 - положителен

10Паразитология Малария 20.00


10Паразитология Чревни протозои и хелминти 12.00


10Паразитология Здравна книжка 15.00


10Паразитология Изследване за ентеробиоза /острици/ 5.00


10Паразитология Изследване за чревни протозои /ламблии/ 5.00


10Паразитология Антигенен тест за трихомоноза 25.00


10Паразитология Консултация със специалист паразитолог 40.00


10Въглехидратна обмяна HbA1C /Гликиран хемоглобин/ 15.00 %

4.0 - 6.0

10Въглехидратна обмяна ОГТТ 8.00 mmol/l

Глюкоза - 0 '- 3.05 - 6.38

Глюкоза - 60' - до 11.0

Глюкоза - 120' - до 7.70

Глюкоза - 180' - до 6.60

10Въглехидратна обмяна Инсулин 18.00 uU/ml

3.0 - 17.0

10Въглехидратна обмяна Инсулинова резистентност 20.00

норма: под  2.5

вероятна инс.резистентност:  над 2.5

диабетици: над 5

10Въглехидратна обмяна C - peptide 20.00 ng/ml

1.1 - 4.4

10Въглехидратна обмяна Anti - GAD IgG 45.00 IU/ml

до 10.0

10Въглехидратна обмяна Кръвно - захарен профил 8.00 mmol/l

8ч.  - Глюкоза/8h Glucose/ : 3.05 - 6.38

12ч. - Глюкоза/12h Glucose/ : 3.05 - 6.38

16ч. - Глюкоза/16h Glucose/ : 3.05 - 6.38

10Въглехидратна обмяна Глюкоза 3.00 mmol/l

3.05- 6.38 mmol/l

10Коагулация Протр.време /PT/ 5.00


10Коагулация АПТТ 5.00 sec

25 - 35

10Коагулация Фибриноген 5.00 g/l

2.00 - 4.00

10Коагулация Време на кървене 2.00 sec

120 - 240

10Коагулация Време на съсирване 2.00 sec

180 - 360

10Коагулация D-dimer 20.00 μgFEU/ml

до 0.5

10Урини Микроалбуминурия 12.00 mg/l mg/24h

В спонтанна урина: 0 - 20 

В 24ч. урина: 0 - 30

10Урини Урина 10+1 5.00


10Урини Ph 1.00

4.5 - 8.0

10Урини Относително тегло 1.00

1.015 - 1.025

10Урини Белтък в урина 1.00

отрицателен резултат

10Урини Захар в урина 1.00

отрицателен резултат

10Урини Билирубин в урина 1.00

отрицателен резултат

10Урини Уробилиноген в урина 1.00

неувеличен

10Урини Кръв в урина 1.00

отрицателен резултат

10Урини Нитрити 1.00

отрицателен резултат

10Урини Кетони 1.00

отрицателен резултат

10Урини Седимент 2.00


10Урини - количествен анализ Амилаза в урина 3.00 U/l

под 460

10Урини - количествен анализ Калций в спонтанна урина 3.00 mmol/l


10Урини - количествен анализ Креатинин в спонтанна урина 3.00 μmol/l

Мъже: 3540 - 24600

Жени: 2550 - 20000

10Урини - количествен анализ Урея в спонтанна урина 4.00 mmol/l

150 - 500

10Урини - количествен анализ Захар в урина /24ч./ 3.00 mmol/l/24h

до 0.83

10Урини - количествен анализ Урея в урина /24ч./ 4.00 mmol/l

до 580

10Урини - количествен анализ Креатинин в урина /24ч./ 3.00 μmol/l

Mъже: 7100 - 17700

Жени: 5300 - 15900

10Урини - количествен анализ Пикочна киселина в урина /24ч./ 4.00 μmol/24h

1190 - 4160

10Урини - количествен анализ Калций в урина /24ч./ 3.00 mmol/l

2.5 - 8.0

10Урини - количествен анализ Фосфор в урина /24ч./ 3.00 mmol/l

12.9 - 42.0

10Урини - количествен анализ Магнезий в урина/24ч./ 3.00 mmol/l

2.5 - 8.5

10Урини - количествен анализ Натрий в урина/ 24ч./ 3.00 mmol/l

40 - 220

10Урини - количествен анализ Калий в урина/24ч./ 3.00 mmol/l

25 - 125

10Урини - количествен анализ Хлориди в урина /24h / 3.00 mmol/l

170 - 250

10Урини - количествен анализ Количество белтък в урина /24ч./ 3.00 mg/24h

 28 - 141

10Урини - количествен анализ Количество белтък в спонтанна урина 3.00 mg/l

до 150

10Хормони TSH 13.00 μIU/ml

0.27 - 4.20

10Хормони FT4 13.00 pmol/l

10 - 25

10Хормони FT3 13.00 pmol/l

2.8 - 7.1

10Хормони A - TPO 13.00 U/ml

0.00 - 34.05

10Хормони LH 13.00 mIU/ml

Ж-Фол.: до 12.6

Ов.: до 95.6

Лут.: до11.4

Мено: до 58.5

10Хормони FSH 13.00 mIU/ml

Ж - Фол: до 12.5

Ов: до 21.5

Лут: до 7.7

Мено: до 134.8

10Хормони Prolactin 13.00 μIU/ml

Мъже: 86 - 390

Жени: 72 - 511

10Хормони Estradiol 13.00 pg/ml

Ж - Фол: 12.5 - 166

Ов: 85.51 - 498

Лут: 43.8 - 211

Мено: 5.0 - 54.7

10Хормони Progesteron 13.00 ng/ml 0.050 - 0.149
10Хормони Testosterone 13.00 ng/ml

Жени: 0.06 - 0.82

Мъже: 2.80 - 8.00

10Хормони DHEA-S 13.00 μmol/l

Ж: 1.8 - 7.7

Mено: 0.5 - 2.6

M: 2.6 - 7.7

Новородени: 0.5 - 38

Деца до 6г.: 0.1 - 0.8

10Хормони Androstendion 17.00 ng/ml

Жени /11 - 53 г./:  0.25 - 3.89

Мъже /11-82 г./: 0.45 - 4.20

10Хормони 17 алфа OH Progesteron 25.00 ng/ml

Ж - фол: 0.1 - 0.8

Лут: 0.6 - 2.3

Мено: 0.13 - 1.51

Ов: 0.3 - 1.4

10Хормони Free Testosterone 30.00 ng/ml

Мъже: 0.026 - 0.167

Жени: 0.0008 - 0.107

10Хормони SHBG 20.00 nmol/l

Мъже: 14.5 - 48.4

Жени / до 50 г./: 26.1 - 110

10Хормони Cortisol 8ч. 15.00 nmol/l

171 -  536

10Хормони Cortisol 17ч. 15.00 nmol/l

64 - 340

10Хормони ACTH 25.00 pg/ml

7.2 - 63.3

10Хормони Паратхормон 18.00 pg/ml

15 - 65

10Хормони Anti TSHR /TRAK / 25.00 U/ml

0.00 - 1.5

10Хормони Соматотропен хормон 25.00 ng/ml

Мъже: до 6.8

Жени: до 12.5

10Хормони Washout - Паратхормон 18.00


10Хормони Vitamin D Total /25-OH/ 25.00 ng/ml

30 - 70

10Хормони Washout FT4 18.00


10Хормони Anti Thyreoglobulin 18.00 IU/ml

0.00 - 115.00

10Хормони Vit B12 18.00 pg/ml

197-866

10Хормони Ferritin 18.00 ng/ml

Мъже: 30 - 400

Жени: 13 - 150

10Хормони Фолиева к-на 18.00 ng/ml

3.10 - 17.5

дефицит - при стойности под 2.20

10Хормони Osteocalcin 18.00 ng/ml

15 - 46

10Хормони Betacrosslaps 18.00 ng/ml

Жени: дo 0.573

Мено: до 1.008

Mъже/ 30-50г/ : дo 0.584

Мъже /над 50г/ :  до 0.854


10Туморни маркери CEA 18.00 ng/ml

0 - 3.4

10Туморни маркери CA 15-3 18.00 U/ml

0 - 25

10Туморни маркери CA 125 18.00 U/ml

0 - 35

10Туморни маркери CA 19-9 18.00 U/ml

0 - 39

10Туморни маркери Total PSA 18.00 ng/ml

40-50г. до 2.0

50-60г. до 3.1

60-70г. до 4.1

над 70г. до 4.4

10Туморни маркери Free PSA 18.00 ng/ml


10Туморни маркери beta HCG 18.00 mIU/ml

0 - 1 (при небременни)

10Туморни маркери AFP 18.00 U/ml

до 5.8

10Туморни маркери Thyreoglobulin 18.00 ng/ml

3.5 - 77

10Туморни маркери SCC 25.00 μg/l

0.16 -1.5

10Туморни маркери HE 4 60.00 pmol/l


10Туморни маркери ROMA Index 70.00


10Микробиология Микробиологична посявка СНГ 15.00


10Микробиология Aнтибиограма - стандартна 10.00


10Микробиология Антибиограма - разширена 15.00


10Микробиология Микоплазама и Уреаплазма 25.00


10Вирусология WASSERMAN /VDRL/ 10.00


10Вирусология HIV1/2 15.00


10Вирусология Anti HAV IgM /Хепатит А/ 15.00


10Вирусология HCV / Хепатит C / 15.00


10Вирусология HBsAg / Хепатит B / 15.00


10Вирусология Anti HBs 20.00 miU/ml

под 10 - отрицателен

от 10 до 100 сива зона

над 100 - положителен

10Вирусология HBeAg 20.00


10Вирусология Anti HBe 20.00


10Вирусология HBc IgM 20.00


10Вирусология Anti HBc total 20.00


10Вирусология Anti HBe 20.00


10Вирусология HSV 2 IgM 22.00 RU

до 0.8 - отрицателен

от 0.8 до 1.1- сива зона

над 1.1 - положителен

10Вирусология HSV 2 IgG 22.00 RU/ml

до 16 - отрицателен

от 16 до 22- сива зона

над 22 - положителен
10Вирусология HSV 2 IgG+IgM 38.00


10Вирусология HSV 1 IgM+IgG 38.00


10Вирусология HSV 1 IgM 22.00 R

до 0.8 - отрицателен

от 0.8 до 1.1- сива зона

над 1.1 - положителен


10Вирусология HSV 1 IgG 22.00 RU/ml

до 16 - отрицателен

от 16 до 22- сива зона

над 22 - положителен
10Вирусология CMV IgM /ELISA/ 17.00 Index

до 0.8 - отрицателен

от 0.8 до 1.1- сива зона

над 1.1 - положителен
10Вирусология CMV IgG /ELISA/ 17.00 RU/ml

до 16 - отрицателен

от 16 до 22- сива зона

над 22 - положителен


10Вирусология CMV IgM + IgG /ELISA/ 30.00


10Вирусология Рубеола IgM 22.00 AI

до 9 - отрицателен

от 9 до 11- сива зона

над 11 - положитителен

10Вирусология Рубеола IgG 22.00 AI

до 9 -  отрицателен

от 9 до 11- сива зона

над 11 - положителен

10Вирусология Рубеола IgM + IgG 35.00


10Вирусология Anti VZV IgG /Варицела IgG 22.00 IU/L

до 80 - отрицателен

от 80 до 110 сива зона

над 110 - положителен

10Вирусология Anti VZV IgМ /Варицела IgМ 22.00 R

до 0.8 - отрицателен

от 0.8 до 1.1- сива зона

над 1.1 - положителен
10Вирусология EBV IgG 22.00 AI/ml

до 9 - отрицателен

от 9 до 11 сива зона

над 20 - положителен

10Вирусология EBV IgM 22.00 AI/ml

до 9 - отрицателен

от 9 до 11 сива зона

над 20 - положителен
10Вирусология Консултация със специалист вирусолог 20.00


10Инфекциозна серология Chlamydia tr. IgG /ELISA/ 17.00 NTU

под 9 - отрицателен

от 9 до 11 - сива зона

над 11 - положителен
10Инфекциозна серология Chlamydia tr. Ig A /ELISA/ 17.00 NTU

под 9 - отрицателен

от 9 до 11 - сива зона

над 11 - положителен
10Инфекциозна серология Chlamydia IgG+IgA /ELISA/ 30.00


10Инфекциозна серология Helycobacter pylori IgG /ELISA/ 22.00 RU/ml

до 16 - отрицателен

от 16 до 22 - сива зона

над 22 - положителен

10Инфекциозна серология Borelia burgdorferi IgM /Лаймска болест / 17.00 Index

до 0.8 - отрицателен

от 0.8 до 1.1- сива зона

над 1.1 - положителен

10Инфекциозна серология Borelia burgdorferi IgG /Лаймска болест/ 17.00 RU/ml

до 16 - отрицателен

от 16 до 22 - сива зона

над 22 - положителен

10Инфекциозна серология Borelia burgdorferiI gM и IgG /Лаймска болест/ 30.00


10Инфекциозна серология Yersinia IgA /ELISA/ 22.00 OD

до 0.8 - отрицателен

от 0.8 до 1.1- сива зона

над 1.1 - положителен

10Инфекциозна серология Yersinia IgG /ELISA/ 22.00 RU/ml

до 16 - отрицателен

от 16 до 22 - сива зона

над 22 - положителен

10Инфекциозна серология PCR-Coronavirus (SARS coronavirus 2) 90.00


10Инфекциозна серология Бърз тест за COVID-19 IgG/IgM 20.00


10Инфекциозна серология COVID-19 Antigen 20.00


10Инфекциозна серология Anti-SARS-CoV-2 QuantiVac - IgG /ELISA/ /ELISA/ 22.00


10Имунология Антистрептолизинов титър 8.00 IU/ml

0 - 200

10Имунология Ревматоиден фактор 8.00 IU/ml

до 14

10Имунология CRP 7.00 mg/l

до 6.00

10Имунология Общ IgA 15.00 g/l

0.70 - 4.00

10Имунология Oбщ IgM 15.00 g/l

0.40 - 2.30

10Имунология Общ IgG 15.00 g/l

7.00 - 16.00

10Имунология Общ IgE 15.00 IU/ml

деца: 0 - 200

възрастни: 0 - 100

10Имунология Anti-IA-2/ICA-AB/антиинсулинови антитела 50.00 IU/ml

до 7.5

10Имунология Диагностика на хранителна нетолерантност ( 88 хранителни антигена) 400.00 U/ml

Клас 0-2 няма хранителна нетолерантност;

Клас 3-6 налична хранителна нетолерантност.

10Имунохематология КРЪВНА ГРУПА 17.00


10Имунохематология Алоеритроантитела/при Rh/-/ 40.00


10Имунохематология Алоеритроантитела/при Rh/+/ 22.00


10Други Окултни кръвоизливи 7.00


10Други СПЕРМОГРАМА 20.00


10Други Тест Наркотици 30.00


10Други Цитонамазка 25.00


10Други ХЕЛИКОБАКТЕР- фекален тест 30.00


10Други Protein S 35.00


10Други Protein C 29.00


10Други Хомоцистеин 29.00 µmol/l

Бременни и деца до 15 г: 8-10; 15-65 год : 12- 15; <65 год 16 -20

10Други Inhibin B 50.00


10Други HLA-B 27 23.00


10Други Антимюлеров хормон 48.00 ng/ml


10Други Calprotectin Combo 30.00


10Други Такса биологичен материал 3.00


10Други Резултати от цитонамазки и кръвни групи се получават само на хартиен носител


10Други Ценоразписът в сайта има информативен характер.Лабораторията си запазва правото да актуализира посочените цени.